rozwody

ROZWODY rozwody Słupsk

Jakiś rozwód ma na celu rozbicie stadła ludzi którzy drzewiej się kochali. Nie wszystkie małżeństwa są pomyślne, niektóre kończą się rozwodami. Nikt siłą nie potrafi zmusić ich do wspólnego współżycia. Tworząc familię wespół winni zastanowić się o własnym szczęściu a nie o rozwodzie. Tworząc stadło myśleli że będą rodziną do kresu życia, jednakże coś właśnie musiało pójść nie tak. Rozstanie (rozwody Słupsk) jest ciężki i bolesny dla dwóch postaci szczególnie jeżeli posiadają maluchy. Każdy małolat źle przechodzi takie sytuacje jak rozwody Słupsk. Incydentalnie jest tak związane z obojgiem rodziców iż motywuje ich nawet tak aby rozwód nie doszedł do skutku. Stadło małżeńskie w szeregu przypadków nie liczą się ze swoimi dzieci które wybierają żeby było lepiej. Rozwodząc się, sądzą że poczynanią dobrze a tak w istocie sprawiają u nich niezadowolenie. Po rozstaniu stadło małżeńskie niejednokrotnie nie mogą odżałować, nieraz wrócić chcą do siebie, jednakże jest już za późno. Pewien rozwód daje iż stadło małżeńskie przestają się kochać i się z czasami odkochują. Naturalnie każde małżeństwo ma do rozwodu pełne prawa. Lecz gdzie zgubili tą delikatność jaką obiecali sobie podczas ślubu? Czy o niej zapomnieli? Czy nie posiadała pewnej wymowy, iż rozwód jest jedynym rozwiązaniem?

książka telefoniczna rozwody: plik z bazą danych i programem do wyszukiwania, zawiera adwokatów i radców prawnych, specjalizujących się w rozwodach.

Zeznania stron i opinia biegłego psychologa w procesie o nieważność małżeństwa (rozwodu kościelnego)

Kolejnym krokiem są zeznania świadków. Podczas zeznań na sali przebywa tylko sędzia kościelny i notariusz. Nie może przebywać tam ani pozwany, ani powód. Może przebywać za to adwokat kościelny. Obecność adwokata kościelnego w niektórych sytuacjach jest ważna, ale nie jest niezbędna. Ponieważ wszystkie pytania – zarówno te od obrońcy węzła małżeńskiego, jak też od stron są wcześniej spisane i są przez notariusza kościelnego tylko odczytywane świadkowi.

Świadek również musi złożyć przysięgę na Boga, że będzie zeznawał tylko prawdę. Następnie składa zeznania spisywane do protokołu. Najczęściej musi odpowiedzieć na ok. 25-30 pytań dotyczących znajomości stron, okresu narzeczeństwa, oraz samego małżeństwa. Niestety świadek nie może mieć ze sobą żadnych notatek, czy zapisków, jego zeznania w sądzie kościelnym muszą być spontaniczne.

Aby udowodnić nieważność małżeństwa dobrze jest powołać przynajmniej 4-5 świadków do procesu kościelnego. Oczywiście nie każdy z nich będzie miał pełną wiedzę na temat danego małżeństwa. Dlatego adwokat kościelny powinien się starać, aby ich wiedza się uzupełniała.

Każdy katolik, jeśli zostanie powołany na świadka w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa musi się stawić, nie może odmówić, nawet jeśli myśli że nie posiada koniecznej wiedzy. To zawsze sąd kościelny decyduje, czy powoła świadka czy nie.

Poza zeznaniami stron i świadków dowodami w procesie o stwierdzenie małżeństwa mogą być również dokumenty: pamiętniki, listy, dokumentacje medyczne, zaświadczenia i dokumenty urzędowe oraz wszystkie inne dokumenty, co do których jest pewność, że nie powstały one tylko na potrzeby procesu. Bardzo ważnym dowodem w procesie o unieważnienie małżeństwa jest również opinia biegłego psychologa który może stwierdzić, czy w dniu zawierania sakramentu małżeństwa któraś ze stron lub nawet obie cierpiały na jakieś zaburzenia psychiczne lub wystąpiły inne okoliczności, które uniemożliwiły ważne i skuteczne zawarcie małżeństwa. Biegły korzystając ze swojej wiedzy psychologicznej lub psychiatrycznej może po zbadaniu stron orzec, czy są podstawy do orzeczenia nieważności małżeństwa czy też nie. Sędziowie, a jest ich trzech w tym rodzaju procesów, często pozytywnie oceniają opinię biegłego, jest to dla nich duże wsparcie merytoryczne. Jednak sędzia dysponuje swobodną oceną materiału dowodowego. Jeśli więc uzna, że opinia nie jest zgodna z pozostałym materiałem dowodowym, lub jeśli opinia jest źle przygotowana i jest np. niepełna wtedy może podjąć wyrok niezgodny z opinią biegłego. Ma do tego pełne prawo. Dlatego dla klienta zawsze ważna jest pomoc adwokata kościelnego, który już na etapie procesu jest w stanie pomóc w ocenia aktualnie zbieranego materiału dowodowego i jest w stanie na bieżąco reagować. To jest w procesowym prawie małżeńskim bardzo ważne.

Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa, Zeznania stron Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *